Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

219.000 lt ανεπεξέργαστα αστικά λύματα απορρίπτονται κάθε έτος στο λιμάνι Μεσολογγίου από την Μαρίνα Σκαφών;


Σαφώς η Μαρίνα αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την περιοχή  με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και καλώς σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την πολιτεία.
Η κίνηση πολιτών «Λιμνοθάλλαζα» διάβασε την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Μαρίνα Σκαφών στο Λιμάνι Μεσολογγίου που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και ανέκυψαν κάποια αρχικά κρίσιμα ερωτήματα.
Θα σταθούμε μόνο στο κομμάτι των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία της Μαρίνας Μεσολογγίου. 
Η μαρίνα, καθώς και τα σκάφη που προσεγγίζουν σε αυτή , οφείλουν να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από το «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» της Μαρίνας Μεσολογγίου. Το σχέδιο αυτό προβλέπει ότι στην Μαρίνα θα γίνεται παραλαβή των αποβλήτων των μηχανών , των στερεών αποβλήτων και των αστικών λυμάτων(από τουαλέτες, ντους κτλ)
 Ας δούμε κάποια στοιχεία για την λειτουργία της τα προηγούμενα χρόνια:
Για το έτος 2014 η Μαρίνα δήλωσε ότι από τα 818 πλοία και τα 2190 άτομα-επιβάτες των πλοίων δεν παρέλαβε ούτε ένα λίτρο αστικά απόβλητα από τα σκάφη που ήρθαν . Αν θεωρήσουμε ότι ήταν μόνο μια ημέρα στην θάλασσα μέχρι να έρθουν στην Μαρίνα θα παράχθηκαν 2190*100 =219.000 λίτρα αστικά λύματα τα οποία εφόσον δεν παραλήφθηκαν από την Μαρίνα θα απορρίφθηκαν κάπου στην θάλασσα και ίσως στο Λιμάνι.  (Δεν έχουμε υπολογίσει την διαμονή τους στην Μαρίνα Μεσολογγίου  κατά την οποία σύμφωνα με την ΜΠΕ στην σελίδα 263 η οποία αναφέρει «Οι επιβάτες χρησιμοποιούν συνήθως τις χερσαίες εγκαταστάσεις της Μαρίνας Μεσολόγγι Α.Ε. για τις ανάγκες των λυμάτων των σκαφών».  Οι ποσότητες θα είναι εξίσου τεράστιες).
Το ερώτημα μας είναι ποιος αποκλείει ότι τα 219.000 lt αστικών λυμάτων ή ακόμα περισσότερων δεν απορρίφθηκαν στο λιμάνι Μεσολογγίου; (όλα αυτά μόνο για το έτος 2014!!).
Πως θα αποτρέψουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να μην γίνει αυτή η περιβαλλοντική καταστροφή τα επόμενα έτη και να εφαρμοστεί το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων καθολικά όπως απαιτείται στην ευαίσθητη περιοχή της Λιμνοθάλασσας;
Στην σελίδα 129 της ΜΠΕ αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες θαλάσσιου νερού και ιζήματος, τα αποτελέσματα των οποίων επιβεβαιώνουν ότι η  ποιότητα των υδάτων στον Λιμένα Μεσολογγίου είναι μέτρια. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στις 05.04.2016 σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής.  Απόσπασμα από τα συμπεράσματα των παρακάτω δειγματοληψιών:  «Τα υψηλά Ολικά Κολοβακτηριοειδή στα σημεία Ν1 και Ν2  ( στο ανατολικό όριο της Μαρίνας)  υποδεικνύουν επιβάρυνση ζωικής προέλευσης, που οφείλεται στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή (αλιευτικό καταφύγιο, αστικό περιβάλλον Μεσολογγίου)».
Τα αποτελέσματα αυτά αξιολογήθηκαν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να αποτραπεί η περαιτέρω μόλυνση; Υπάρχει αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων για τον υπόλοιπο Λιμένα (αλλιευτικό καταφύγιο, εμπορικά πλοία και τουριστική προβλήτα) και αν ναι  ποια τα αποτελέσματα τους;
Συνεχίζοντας στην σελίδα 58 της ΜΠΕ αναφέρει ότι υπάρχουν υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές στην Μαρίνα 471,76 τετραγωνικά μέτρα οι οποίες νομιμοποιήθηκαν πρόσφατα.  Που βρισκόταν ο ελεγκτικός μηχανισμός όταν κατασκευάστηκαν τα παραπάνω ;
Τέλος όταν πάρει άδεια λειτουργίας η Μαρίνα με την νέα χωροθέτηση θα γίνονται και επίσημα οι περιβαλλοντικά επικίνδυνες εργασίες επισκευής – συντήρησης σκαφών (γινόταν τα προηγούμενα χρόνια ανεπίσημα χωρίς τις απαραίτητες υποδομές!!) δίπλα στην Λιμνοθάλασσα.
Αν ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν κάνει την δουλειά του όπως αποδεικνύεται μέχρι τώρα ποιος εγγυάται ότι δεν θα συνεχιστεί η οικολογική καταστροφή στο Λιμάνι Μεσολογγίου ;

Πρωτοβουλία Πολιτών Λιμνοθάλλαζα

https://www.facebook.com/limnothallaza
https://limnothallaza.wordpress.com/

limnothallaza@gmail.com