Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΧΑΛΑΖΙΑ
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Ιόνια Οδός, ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος συνολικού μήκους 196 χιλιομέτρων, υπήρξε ένα έργο πολυαναμενόμενο, το οποίο εδύνατο να επιφέρει πολλαπλά κοινωνικά και αναπτυξιακά οφέλη, καθώς και να βελτιώσει την προσβασιμότητα σε περιοχές με υψηλό τουριστικό, αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου.


Καθώς διαφάνηκε ήδη κατά την εκτέλεση των εργασιών στον οδικό άξονα, αλλά και μετά το πέρας αυτών, ο μεγάλος αυτός αυτοκινητόδρομος δεν θα αποδειχθεί πραγματικά επωφελής για την βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Μεσολογγίου και για τους κατοίκους της, δεδομένης της ύπαρξης κόμβου για είσοδο-έξοδο, προς και από το Μεσολόγγι, μόνο στη θέση «Ζεστή», περίπου 5 χιλιόμετρα από την πόλη και της ουσιαστικής «κατάργησης» της δυτικής πύλης εισόδου για την πόλη, που βρισκόταν στην συνοικία «Νέα Υδραγωγεία» (κόμβος Χαλαζιά).

Με βάση τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι αμφισβητείται ακόμη και η ασφαλής διακίνηση οχημάτων και πεζών, ένεκα των απότομων κλίσεων και στροφών της αερογέφυρας, που έχει κατασκευαστεί στην θέση «Χαλαζιά», η Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου απέστειλε αίτημα προς το Τεχνικό Επιμελητήριο, με το οποίο ζήτησε να γνωμοδοτήσει αφενός σχετικά με την λειτουργικότητα, το επίπεδο ασφάλειας και την κυκλοφοριακή ικανότητα του εν λόγω ανισόπεδου κόμβου, αφετέρου αναφορικά με την δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον εισόδου-εξόδου στην εν λόγω περιοχή.

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ορμώμενο από το υπόψη αίτημά μας και αντιλαμβανόμενο τη σπουδαιότητα του θέματος προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τον έλεγχο της επικινδυνότητας και της κυκλοφοριακής ικανότητας της ανισόπεδης διάβασης στη θέση «Χαλαζιά» Μεσολογγίου, καθώς και της αναγκαιότητας κατασκευής ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης της πόλης του Μεσολογγίου με την Ιόνια Οδό στην ίδια θέση.

Σύμφωνα με τα κυριότερα συμπεράσματα του πορίσματος του ΤΕΕ, συνολικής έκτασης 84 σελίδων, κρίνεται αναγκαία η κατασκευή κόμβου σύνδεσης της Ιόνιας Οδού προς αποφυγή απομόνωσης της Ι.Π. Μεσολογγίου, ενώ προτείνονται δύο πιθανές θέσεις εξαιρετικής εγγύτητας στη θέση «Χαλαζιά» και κατασκευαστικά εφικτές για τον σκοπό αυτόν.

Αναφορικά με την κυκλοφοριακή ικανότητα της εν λόγω διάβασης επισημαίνεται ότι λόγω των κλίσεων και της οριζοντιογραφίας αυτής, παρατηρείται δυσχέρεια στην διέλευση βαρέων οχημάτων (φορτηγά- λεωφορεία), τα οποία αναπόφευκτα δημιουργούν συνθήκες επικινδυνότητας και για τα μικρότερου τύπου οχήματα. 

Παρά το γεγονός, λοιπόν, που το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο επρόκειτο να συμβάλλει καθοριστικά στην άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης, εντούτοις συντελείται ένας αδικαιολόγητος αποκλεισμός της πόλης, αφού όπως προκύπτει από την διαμορφωθείσα κατάσταση έχει αποκοπεί πλήρως η έξοδος οχημάτων (ιδιαιτέρως των βαρέων οχημάτων) από την Ιόνια Οδό προς το Μεσολόγγι, ενώ αυτή καθίσταται δυνατή από έναν μόνο κόμβο και αυτόν σε μεγάλη απόσταση από την πόλη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου σας καλεί να αφουγκραστείτε το καθολικό αίτημα του συνόλου της τοπικής κοινωνίας και λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αιτ/νίας, να διορθώσετε με τις απαραίτητες παρεμβάσεις το αδικαιολόγητο αυτό έγκλημα που συντελείται εις βάρος της πόλης και των κατοίκων του Μεσολογγίου.

Εν αναμονή των ενεργειών σας.


*Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο με τα κυριότερα συμπεράσματα του πορίσματος, όπως αυτό αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΕ Αιτ/νίας.


Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ