Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017

Ρυθμίσεις οφειλών από απαλλοτριώσεις - εκποιήσεις αγροτεμαχίων στο Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

   Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Σπ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι: «Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 δύναται να ρυθμιστούν οι οφειλές προς το Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών, ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές από ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ. Παρακαλούνται οι οφειλέτες, όπως προσέλθουν και ρυθμίσουν τις οφειλές τους, προκειμένου να αποκτήσουν και το παραχωρητήριο.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου – Δημαρχείο: Π. Σταυροπούλου 31 1ος όροφος στο Μεσολόγγι, μέχρι 30-11-2017 (καταληκτική ημερομηνία)».

Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

Αριθμός Δόσεων
Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων-τόκων
Εφάπαξ
100%
2 έως 24
80%
25 έως 48
70%
49 έως 72
60%
73 έως 100
50%