Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

27.000 €, για τον καθαρισμό του ρέματος «Αεροδρομίου και Δυτικού Παράπλευρου Αύλακα Ανατολικής Κλείσοβας» Υλοποιήθηκε; Πότε και από Ποιους;


Στις 31/7/2017, με την υπ’ αρίθμ. 104/2017 απόφαση Δημάρχου, ανατέθηκε η εκμίσθωση Μηχανημάτων Καθαρισμού για την «Αντιπλημμυρική Θωράκιση – Καθαρισμός Τμήματος Ρέματος «Αεροδρομίου» και «Δυτικού Παράπλευρου Αύλακα» Ανατολικής Κλείσοβας».
Στις 11/9/2017, εκδόθηκε το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής (ΧΕΠ), ύψους  σχεδόν 27.000 €, με δικαιούχο την κα ΠΙΤΣΙΚΟΥ ΑΓΑΘΗ, η όποια και όφειλε να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο καθαρισμό ρέματος, το οποίο αναφέρεται τόσο στην απόφαση δημάρχου όσο και στο ΧΕΠ.
Από τα παραπάνω είναι ολοφάνερο, πως ο συγκεκριμένος καθαρισμός του ρέματος του «Αεροδρομίου» και «Δυτικού Παράπλευρου Αύλακα» Ανατολικής Κλείσοβας», θα πρέπει να υλοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα, ήτοι τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 2017.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από την Οικονομική Επιτροπή, στις 28/7/2017, «Στον αύλακα που βρίσκεται στην θέση του αεροδρομίου έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά από την πρόσφατη πλημμύρα με αποτέλεσμα την φραγή του ρέματος και την μη διοχέτευση των υδάτων με αποτέλεσμα να μην αποστραγγίζουν τα γύρω αγροκτήματα αλλά και με κίνδυνο για την λειτουργία του αεροδρομίου, όπως πληροφορήθηκε η υπηρεσία μας. Ο αύλακας θα πρέπει να καθαριστεί σε μήκος 800μ περίπου με μερική απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής. Σε δεύτερο στάδιο θα γίνει καθαρισμός του δυτικού, παράπλευρου προς τον δίαυλο, αύλακα (στομίου) σχήματος «Γ», της ανατολική Κλείσοβας το οποίο έχει φραγεί από θαλάσσια φερτά αμμώδη υλικά με αποτέλεσμα να είναι παντελώς αδύνατη η διαφυγή νερών προς τον Πατραϊκό από το σημείο αυτό».
Χθές 20 Σεπτεμβρίου, επισκέφθηκα το συγκεκριμένο χώρο που αναφέρεται στη μελέτη και το ΧΕΠ. Η κατάσταση των ρεμάτων αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που επισυνάπτω.
Ουδεμία παρέμβαση έχει γίνει και τόσο ο «αύλακας που βρίσκεται στην θέση του αεροδρομίου», όσο και ο «δυτικός, παράπλευρος προς τον δίαυλο, αύλακας (στομίου) σχήματος «Γ», της ανατολική Κλείσοβας», ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ, ΦΡΑΓΜΕΝΟΙ.
Συγκεκριμένα, οι καλαμώνες, οι φερτές ύλες και τα πάσης φύσης απορρίμματα και υλικά είναι εκεί, καθιστώντας αδύνατη τη ροή των υδάτων, ενώ το μοναδικό σημείο, ακτίνας περίπου 20 μέτρων, το οποίο καθαρίστηκε πριν από μήνες, είναι αυτό που εμπόδιζε την προσγείωση των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο (βλ. σχετική Φώτο).
Κατόπιν τούτων, ΕΡΩΤΩ τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Έργων και Οικονομικών, καθώς και τους επιβλέποντες και παραλαβόντες το έργο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
1.      Επειδή δεν υφίσταται αύλακας που να γειτνιάζει με το αεροδρόμιο (Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια), ο οποίος να έχει καθαριστεί τον τελευταίο μήνα, σε ποιό αύλακα έγινε ο καθαρισμός που αναφέρεται στη μελέτη και στο ένταλμα πληρωμής;
2.      Επειδή δεν υφίσταται καθαρισμός του “δυτικού, παράπλευρου προς τον δίαυλο, αύλακα (στομίου) σχήματος «Γ», της ανατολική Κλείσοβας”, εντός του Αυγούστου, σε ποιό “στόμιο Γ” της Α. Κλείσοβας έγινε ο καθαρισμός που αναφέρεται στη μελέτη και στο ένταλμα πληρωμής;
3.      Πότε παρελήφθησαν τα έργα; Απο ποιούς επιβλέποντες; Στη βάση ποιάς βεβαίωσης “καλής εκτέλεσης εργασιών” εκδόθηκε το ΧΕΠ;
           
            Εάν λαθεύω, αποδεκτή απο την πλευρά μου η απο κοινού με εσάς αυτοψία στο χώρο, ώστε να μου υποδειχθεί ο αύλακας και το στόμιο τα οποία  καθαρίστηκαν τον Αύγουστο.

Μεσολόγγι 21 Σεπτεμβρίου 2017

Κατσούλης Παναγιώτης


Δημοτικός Σύμβουλος – Πρώην Δήμαρχος


Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου